MONTAGS

08:45 bis 09:45 Uhr

10:15 bis 11:15 Uhr

DIENSTAGS

09:25 bis 10:05 Uhr

10:20 bis 11:00 Uhr

11:15 bis 11:45 Uhr

12:00 bis 12:30 Uhr

MITTWOCHS

17:00 bis 18:30 Uhr

18:30 bis 20:00 Uhr

20:00 bis 21:30 Uhr

DONNERSTAGS

09:00 bis 10:15 Uhr

17:00 bis 18:15 Uhr

18:30 bis 20:00 Uhr
20:15 bis 21:45 Uhr

FREITAGS